Åpent mandag til fredag 07.30 - 16.00

Internkontroll borettslag

.


GT Elektro: Din Sikkerhetspartner for Borettslag

Er det elektriske anlegget i ditt borettslag oppdatert og trygt? Med GT Elektro ved din side, kan vi sørge for at elsikkerheten er ivaretatt og og at du får etablert en robust internkontroll for ditt borettslag.

 • Hva innebærer en internkontroll i praksis:

  1. Regelverkskrav: Sett deg inn i relevante lover og forskrifter for din virksomhet, som internkontrollforskriften og forskrifter om elektriske anlegg og utstyr.
  2. Sikkerhetsrutiner: Finn ut hvilke sikkerhetsrutiner som allerede eksisterer i virksomheten.
  3. Kartlegg risiko: Vurder potensielle farer med elektriske installasjoner og utstyr. Still spørsmål som "Hva kan gå galt?" og "Hvordan kan vi forhindre det?"
  4. Handlingsplan: Etter å ha kartlagt risiko, lag en plan for tiltak.
  5. Avviksbehandling: Ha rutiner for å håndtere avvik fra regler og interne prosedyrer.
  6. Oppgavefordeling: Definer hvem som har ansvar for oppfølging, egenkontroller osv.
  7. Rutiner for internkontroll: Sørg for regelmessig gjennomgang og oppdatering av internkontrollsystemet.

Lovgivning og ansvar:
Alle virksomheter, inkludert borettslag og sameier, må følge strenge elsikkerhetsstandarder. Selv om oppgaver kan delegeres, ligger det endelige ansvaret hos virksomheten eller borettslaget. Med GT Elektro, som samarbeidspartner, sørger vi sammen for at dere har alt under kontroll.

Hvordan kan GT Elektro hjelpe?
Vi er her for å veilede dere gjennom hele prosessen fra etablering, opplæring, gjennomføring og oppfølging av internkontrollen gjennom årshjulet.

GT Elektro tilbyr følgende:
 • Internkontrollen i egen webportal med alle rutiner, egenkontrollskjemaer, sakkyndige rapporter og avviksrapportering samlet elektronisk på samme sted.
 • Bistand til gjennomføring av egenkontroll med rapportering
 • Sakkyndig kontroll etter fastsatt intervall
 • Kontroll av øvrige sikkerhetsystemer som brannalarm og nød-ledelys.

NEK405 sertifisert

GT elektro har ekspertisen og er et NEK405-4 sertifisert foretak med kontrollører som er sertifisert innenfor NEK405-1 termofotografering, NEK405-2 bolig og NEK405-3 næring.

Bestill våre tjenester

Ønsker du bestille boligkontroll. Ta kontakt med vår sertifiserte boligkontrollør 

Nek405-1/3 sertifisert termofotografør og elkontroll næring

Andreas Tyrdal


Informasjonen som legges inn her benytter vi kun til å ta kontakt med deg.